Koknkurs Ukraina

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuje się nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Nowy księgozbiór BiOAK

W  2021 roku Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 400 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,

Czytaj więcej...

I miejsce Gminy Gołcza w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021

Miło nam poinformować, że nasza gmina zajęła I miejsce w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021 w kategorii Gmina Eko-Hero do 15 000 mieszkańców. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupę Polska Press. Jego celem było wyróżnienie małopolskich gmin, firm oraz inicjatyw w zakresie działalności proekologicznej.

Czytaj więcej...

Modernizacja dróg gminnych

Na terenie gminy trwa modernizacja 11 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Na ten cel przeznaczono środki własne z budżetu gminy w wysokości 495 017,57 zł. Zadanie obejmuje remont dróg o nawierzchniach zarówno asfaltowych, jak i tłuczniowych. Realizowane jest w miejscowościach: Gołcza, Maków - Podlasek, Kamienica, Czaple Małe, Szreniawa, Adamowice, Ulina Wielka, Żarnowica, Czaple Wielkie, Trzebienice.

Czytaj więcej...

Remont boksów garażowych w remizie OSP Trzebienice

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebienicach wykonano remont dwóch boksów garażowych. Zadanie zrealizowano w ramach programu „Małopolskie OSP 2021”. Wartość inwestycji to 48 592,22 zł, z czego 14 250 zł stanowi dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej...