XLI sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej XLI sesji, która odbyła się w dniu 28.04.2023r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet na 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od  27 kwietnia do 12 maja 2023r. w kasie Urzędu Gminy w Gołczy wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.

Zaproszenie do udziału w "Społecznym Obchodzie Lasu"

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów zapraszają wszystkich ciekawych co w lesie słychać do wspólnej wędrówki. Wydarzenie będzie okazją do zaznajomienia się z pracą leśników, z tym co dzieje się w lesie, co będzie za 5, 10 a nawet 100 lat. Podsumowanie nastąpi przy wspólnym ognisku.

Czytaj więcej...

Informacja

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w dniu 02.05.2023r. (wtorek) będzie nieczynny.

W sprawie sporządzenia w tym dniu aktu zgonu prosimy dzwonić pod nr tel. 510 555 487.

Kolejne umowy na modernizację dróg gminnych

Dbając konsekwentnie o poprawę stanu infrastruktury drogowej, Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał kolejne umowy na modernizację dróg gminnych. Pierwsza umowa obejmuje przebudowę odcinka o długości 530 m w miejscowości Szreniawa za kwotę 439 505,11 zł. Druga dotyczy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołcza o wartości 189 999,60 zł.

Czytaj więcej...

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 20 kwietnia 2023r. w hali sportowej w Gołczy odbyły się powiatowe eliminacje 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych. W turnieju uczestniczyło 17 drużyn z 9 szkół podstawowych Powiatu Miechowskiego. Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach, w skład których weszli uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat jako grupa I oraz uczniowie szkół podstawowych w wieku powyżej 12 lat jako grupa II.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2023 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie: dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06-15.07.2023 r., dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie 13.07-02.08.2023r.

Czytaj więcej...