Koknkurs Ukraina

Ogłoszenie dla mieszkańców Adamowic, Szreniawy, Przybysławic

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy jako administrator sieci wodociągowych na terenie gminy Gołcza informuje, że w dniu 28.04.2022r. w godz. od 8:00 do 13:00 zostanie wyłączona woda w miejscowościach ADAMOWICE, SZRENIAWA, PRZYBYSŁAWICE.

Powodem są prace związane z przebudową sieci wodociągowej. Inwestycje wykonuje firma ”Inżynieria Sanitarna KUREK" na zlecenie Urzędu Gminy w Gołczy.

PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na konsultacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 28 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9:00- 14:00 do Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie przy ul. Warszawskiej 10 na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków min. na:

Czytaj więcej...

XXXII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej XXXII sesji, która odbyła się w dniu 21.04.2022r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet na 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi miechowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej relacji Szreniawa-Przybysławice-Falniów oraz uchwałę w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu.

Czytaj więcej...

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 25 - 29 kwietnia 2022 roku odbywa się wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która wykonana jest poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Czytaj więcej...

Środki finansowe na bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 200 tys. zł. Zapewnienie o pomocy finansowej przekazał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podczas uroczystego spotkania w Krakowie. Promesę odebrał Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha wraz z Prezesem OSP Maków Janem Rosołem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla mieszkańców Adamowic, Szreniawy, Przybysławic

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy jako administrator sieci wodociągowych na terenie gminy Gołcza informuje, że w dniu 22.04.2022r. w godz. od 8:00 do 12:00 zostanie wyłączona woda w miejscowościach ADAMOWICE, SZRENIAWA, PRZYBYSŁAWICE.

Powodem są prace związane z przebudową sieci wodociągowej. Inwestycje wykonuje firma ”Inżynieria Sanitarna KUREK" na zlecenie Urzędu Gminy w Gołczy.

PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI.