Ulina2 DzienDziecka2024

Informacja o pracy urzędu gminy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w dniu 02.05.2024r. (czwartek) tut. urząd będzie nieczynny. W sprawie sporządzenia w tym dniu aktu zgonu prosimy dzwonić pod nr tel. 510 555 487.

Umundurowanie galowe dla OSP w Rzeżuśni

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Lesław Blacha spotkał się w Urzędzie Gminy w Gołczy z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeżuśni, aby przekazać nowo zakupione umundurowanie galowe. Druhny i druhowie otrzymali łącznie 10 mundurów galowych wraz z koszulami i nakryciami głowy.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Gminy Gołcza

Zawiadamiamy, iż postanowieniem nr 477/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024r. zwołana została I sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza na dzień 7 maja 2024r. o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Miechowie, ul. Sobieskiego 4,  I piętro, w godzinach 14:00 – 16:30. Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które chcą pozyskać informacje na temat aktualnych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od  25 do 30 kwietnia 2024r. w kasie Urzędu Gminy w Gołczy wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się LI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Wybory Sołtysów Wsi i Rad Sołeckich

W dniach 12-14 kwietnia 2024 roku odbyły się wybory Sołtysów wsi i Rad Sołeckich we wszystkich 22 sołectwach na terenie gminy Gołcza. W trzynastu miejscowościach wybrano dotychczasowych sołtysów, a w ośmiu nowych. Natomiast w sołectwie Maków wybory nie rozstrzygnęły się i ponownie zostaną przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2024r.

Czytaj więcej...