Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLVII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lesław Blacha wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Marcie Glanowskiej, nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Wysocicach oraz księdzu Michałowi Gogólowi, nauczycielowi religii w Szkole Podstawowej w Szreniawie.

Czytaj więcej...

Z życzeniami świątecznymi

Okres zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia to również czas na spotkania, które stanowią doskonałą okazję do składania życzeń. W dniu wczorajszym Wójtowi Gminy Gołcza miło było gościć przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Alei Kasztanowej w Trzebienicach. A dzisiaj świąteczną atmosferę wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

Czytaj więcej...

Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

W dniu 15 grudnia 2023 w Trzebienicach odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionych samochodów strażackich dla jednostek OSP Czaple Małe i Trzebienice oraz wyposażenia dla jednostki OSP Szreniawa. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Komendant Powiatowy PSP w Miechowie Mariusz Idzik oraz były Komendant Powiatowy Michał Majda, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz kapelan gołczańskich jednostek OSP ks. Jacek Wójcicki.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynku remizy OSP w Rzeżuśni

Gmina Gołcza w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023” wykonała modernizację budynku remizy OSP w Rzeżuśni. Przedmiotem inwestycji były prace budowlano-remontowe polegające na remoncie sali plenarnej, remoncie klatki schodowej i korytarza oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

Czytaj więcej...

Budżetowa sesja Rady Gminy Gołcza

Rada Gminy Gołcza, podczas ostatniej sesji w dniu 14 grudnia 2023r. jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Projekt budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody zaplanowano na kwotę 51 495 029 zł, z czego 44% stanowią subwencje, 44% dochody własne i 12% dotacje. Dochody bieżące wynoszą 34 582 579 zł, a dochody majątkowe 16 912 450 zł.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy urzędu

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2023r.(piątek) Urząd Gminy w Gołczy będzie nieczynny (w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023r.). 

 

Gminne konkursy ekologiczne

W ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” zorganizowane zostały konkursy w szkołach, a ich koordynatorem był Ekodoradca Gminy Gołcza Paweł Cencek.

Czytaj więcej...