Laptopy dla czwartoklasistów i Dzień Pluszowego Misia

Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Dyrektor ZEAS Urszulą Więcławek przekazał wszystkim uczniom IV klas laptopy pozyskane w ramach programu „Laptop dla Ucznia”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i zakłada, iż każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop.

Czytaj więcej...

Nowo wyremontowana droga gminna w Adamowicach

W miejscowości Adamowice wyremontowany został odcinek drogi gminnej o długości 710 mb. W ramach inwestycji wykonano prace ziemne, położono nową nakładkę asfaltową, wyremontowano peron przystankowy i wymieniono wiatę przystankową, zamontowano nowe bariery ochronne oraz wyremontowano istniejące umocnienia rowów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Pies szuka domu

Sympatyczny piesek szuka domu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy tel. 12 3886003 wew. 119.

 

 

Czytaj więcej...

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada, w Gołczy uroczyście obchodzono 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto rozpoczęto przed Urzędem Gminy w Gołczy od wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Następnie złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego. Hymn odegrała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza - Czapelanka.

Czytaj więcej...

Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

W dniu 10 listopada 2023r. odbył się długo wyczekiwany Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów. Z uwagi na nieoczekiwane okoliczności m.in. pandemia, Jubilaci czekali na tę uroczystość dwa lata. Wszystkich przybyłych powitała Zastępca Kierownika USC Dorota Cęcek. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Dyrektor ZEAS Urszula Więcławek, Proboszcz Parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...

Listopadowa sesja Rady Gminy Gołcza

W ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 10 listopada 2023r. uczestniczył między innymi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Mariusz Idzik oraz Komendant Gminny OSP dh Paweł Pysz, aby przedstawić informacje na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gołcza w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2023r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...