baner nr 1

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie/obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza więcej...