baner nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), w związku Uchwałą Nr XXXII/329/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, biorąc pod uwagę również Uchwałę Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołcza,

zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie gminy Gołcza oraz innych interesariuszy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030.

Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu strategii oraz poznania opinii i zebrania uwag do tegoż projektu. Wszyscy interesariusze mają możliwość zgłaszania propozycji zmian do projektu strategii w okresie od 6 września 2022 r. do 11 października 2022 r.

Projekt dokumentu oraz Formularz zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gołczy,
  2. na stronie internetowej gminy Gołcza https://www.golcza.pl/,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gołczy https://bip.malopolska.pl/uggolcza/Article/id,240676.html,
  4. na Gminnej Platformie Konsultacji Społecznych.

Wypełniony i podpisany formularz z uwagami można składać:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy w Gołczy, Gołcza 80, 32-075 Gołcza,
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy w Gołczy, Gołcza 80, 32-075 Gołcza (decyduje data wpływu do urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Gołczy: /9lt32gu7in/SkrytkaESP - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf

Zachęcamy też do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy, podczas którego będzie można przedstawić swoje uwagi. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 października 2022 r. (czwartek).

Załączniki:

  • Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Gołcza z dnia 6 września 2022 r. - pobierz
  • Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 - pobierz
  • Strategia Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 – projekt - pobierz