baner nr 1

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Urząd Gminy w Gołczy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu niniejszego dokumentu.

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXII/329/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwały Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołcza, a także Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Gołcza z dnia 6 września 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030  pobierz

Projekt Strategii pobierz