baner nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 maja 2023r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 maja 2023r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza przyjętego Uchwałą Rady Gminy Gołcza nr XXXVII/371/22 z dnia 20 grudnia 2022r. oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu, zgodnie z Uchwałą XLI/412/23 z dn. 28 kwietnia 2023r. więcej