baner nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 23 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza, przyjętego uchwałą nr XXXVII/371/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2022 r. w zakresie wskazanym w uchwale Nr XLI/412/23 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2023 r. więcej