baner nr 1

II konsultacje społeczne dotyczące Wysocic i Lasek Dworskich

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza do aktywnego udziału w II konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędą się 30 listopada 2017r. o godz. 17.00 w remizie OSP Wysocice

I termin konsultacji w Wysocicach za nami...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.08.2017r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie ochrony rzeki Dłubni, a także bardzo głęboko zlokalizowana linia zabudowy od strony drogi.

Czytaj więcej...

Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania

W związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Gołcza do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice informujemy, iż rozpoczęto konsultacje społeczne składające się kilku etapów w ramach, których będą zbierane wnioski i uwagi do projektu planu oraz problemy i potrzeby związane z obecnym bądź planowanym użytkowaniem terenów. Ponadto w drugim półroczu odbędą się warsztaty konsultacyjne i spotkanie otarte z mieszkańcami tych terenów, a także zaplanowano w remizie OSP etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Na powyższe konsultacje społeczne serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Laski Dworskie i Wysocice, a także wszystkich właścicieli terenów położonych w tych miejscowościach