Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące ołtarza bocznego „św. Anny” z kościoła parafialnego w Wysocicach”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Wysocicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące ołtarza bocznego „św. Anny” z kościoła parafialnego w Wysocicach” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa Edycja RPOZ/2022/10819/PolskiLad).

ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Wysocicach
Wysocice 58, 32-075 Gołcza
tel. 789 255 700
Email: parafiaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Mirosław Besterecha – Proboszcz Parafii

Tel. 789 255 700

CEL ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy późnorenesansowym ołtarzu bocznym św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wysocicach. Prace będą polegać na poniższych działaniach:

Prace wstępne:

- pisemne zawiadomienie MWKZ w Krakowie o rozpoczęciu prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy późnorenesansowym ołtarzu bocznym św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wysocicach z 7-dniowym wyprzedzeniem;

- demontaż ołtarza,

W ramach konserwacji technicznej ołtarza zakłada się:

- czyszczenie powierzchni (lica i odwrocia) z niezespolonej warstwy kurzu i brudu,

- wykonanie badań mających na celu ustalenie stratygrafii, technologii i zakresu występowania warstw pierwotnych,

- odkrywki, ew. badania analityczne,

- usunięcie wcześniejszych napraw, ewentualnych przemalowań - przezłoceń, chemicznie, ustalenie pierwotnej estetyki,

- gruntowna impregnacja osłabionych i zniszczonych elementów struktury i wystroju ołtarza,

- zaatakowane przez pleśń i grzyby fragmenty struktury ołtarza należy poddać zabiegowi dezynfekcji preparatem grzybobójczym,

- usunięcie wadliwych połączeń stolarskich i zbędnych metalowych kotw i gwoździ,

- mocno zniszczone drewniane elementy struktury (zwłaszcza stanowiące konstrukcję ołtarza) należy wzmocnić lub wymienić na nowe, a spękane i osłabione wzmocnić od odwrocia,

- sklejenie pęknięć drewna ołtarza i rzeźb,

- silnie zdegradowane profile architektoniczne w partiach wypraw pozłotniczych zakłada się wymienić na nowe zachowując oryginalny kształt i przekrój,

- rekonstrukcje brakujących elementów w tym pary putt (drewno dobrane gatunkowo),

- zaklejenie pęknięć i uzupełnień drewna,

- uzupełnienie brakującej zaprawy klejowo-kredowej,

W ramach konserwacji estetycznej ołtarza zakłada się:

- uzupełnienie ubytków pulmentu w partiach złoconych z zachowaniem rozróżnienia na partie matowe i polerowane,

- uzupełnienie i rekonstrukcja brakujących złoceń,

W ramach konserwacji obrazów zakłada się:

- czyszczenie powierzchni obrazów z kurzu i brudu;

- usunięcie wcześniejszych napraw – pociemniałych retuszy, przemalowań;

- wykonanie zabiegu trucia i impregnacji drewna;

- sklejenie drewnianego podobrazia;

- podklejenie odspojonych partii zaprawy wraz z warstwą malarska;

- uzupełnienie warstwy klejowo-kredowej;

- punktowanie scalająco-naśladowcze farbami o spoiwie mastyksowym;

- zabezpieczenie powierzchni werniksem damarowym;

W ramach konserwacji rzeźby zakłada się:

- oczyszczenie lica i odwrocia z kurzu i brudu;

- rozpoznanie stratygrafii, wykonanie prób, a następnie usunięcie ewentualnych przemalowań;

- impregnację i trucie owadzich szkodników drewna;

- wykonanie uzupełnień detalu, uzupełnienie brakujących zapraw, wykonanie prac pozłotniczych złotem dukatowym w płatkach, oraz punktowanie scalające partii polichromowanych.

Prace związane z zakończeniem prac konserwatorskich:

- montaż elementów ołtarza, rzeźb, snycerki w pierwotnych miejscach z użyciem śrub ze stali hartowanej;

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – fotograficznej i opisowej, rejestrującej stan zachowania i przeprowadzone zabiegi;

- pisemne zawiadomienie MWKZ w Krakowie o zakończeniu prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie technicznym i estetycznym przy późnorenesansowym ołtarzu bocznym św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wysocicach z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty do postępowania dostępne w BIP: https://bip.malopolska.pl/uggolcza,m,433985,zapytania-ofertowe.html