Program "Ciepłe Mieszkanie"

cieple mieszkanie

 

Gmina Gołcza pozyskała dotację w wysokości 60 555 zł w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o pozyskanie dotacji złożyło 4 beneficjentów końcowych. Kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym wyniosła 60 555 zł. Zrealizowano 1 zadanie.