Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

W ramach tego programu w Gminie Gołcza powstał Klub Senior+ w miejscowości Mostek.

Adresatami zadania są mieszkańcy gminy Gołcza w wieku 60+ nieaktywni zawodowo. Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia osób w wieku 60+.

W ramach Klubu Senior+ uczestnicy mają zapewnioną opiekę, w trakcie zajęć możliwość zjedzenia gorącego posiłku, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, a przed wszystkim miłe i praktyczne wykorzystanie czasu wolnego. Zajęcia zorganizowane, dostosowane były i są do potrzeb i zainteresowań klubowiczów.

W 2022 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację na dofinansowanie zadania własnego gminy - zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym  w Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 58 320,00 zł co stanowi 50% całego zadania. Całość zadania to 116 640,00 zł.

Plakat Senior