Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021r. 

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WŁASNYCH DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 148 i 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotowanych z budżetu państwa w roku 2021.

Czytaj więcej...

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2020.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 148 i 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotowanych z budżetu państwa w roku 2020.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...