Informacje dla uchodźców z Ukrainy w sprawie pracy

Uchodźcy z Ukrainy poszukujący pracy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Obejmuje ona wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim poprzez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe. Można skontaktować się telefonicznie, w tym celu uruchomiona została infolinia o numerze: 19524. Więcej informacji znajduje się w ulotkach załączonych poniżej.

ulotka Ukraina pl 1

ulotka Ukraina pl 2 

ulotka Ukraina ua 1

ulotka Ukraina ua 2