Remont boksu garażowego OSP Gołcza

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy wykonano remont boksu garażowego. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 21 871,65 zł. Kwotę 7500 zł pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wkład własny OSP wyniósł 4373,12 zł, a pozostałe środki w wysokości 9998,53 zł przekazała gmina.

Czytaj więcej...

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Gołcza

Jak co roku, 11 listopada odbyła się w Gołczy uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wśród uczestników święta nie zabrakło władz gminnych oraz mieszkańców, swoją obecnością zaszczyli również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie Mariusz Idzik oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie Mariusz Gurda. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego.

Czytaj więcej...

Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

W dniu 7 listopada 2019r. w Gminie Gołcza odbyła się bardzo ważna i niezwykła uroczystość – Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów, którą poprowadziła Joanna Marczewska – Molenda – kierownik USC. 50 lat wspólnego życia świętowali: Krystyna i Stanisław Błaszczyk z Czapel Wielkich, Jadwiga i Marcin Derdaś z Krępy, Helena i Józef Duda z Wielkanocy, Maria i Bogdan Grochowina z Czapel Małych, Danuta i Stanisław Grzywnowicz z Lasek Dworskich,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborach wniosków

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej...

 

XI sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 6 listopada odbyła się XI sesja Rady Gminy Gołcza. Po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o realizowanych zadaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwały określające wysokość stawek podatkowych na 2020 rok oraz szereg uchwał z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.

Czytaj więcej...

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje Projekty Kierunek Kariera i kierunek Kariera Zawodowa, które umożliwiają pracującym Małopolanom otrzymanie nawet do 87% dofinansowania do szkoleń. Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl  w zakładce „Zgłoś się”. Informacje o projektach wraz z aktualnym harmonogramem dyżurów doradczych do pobrania tutaj

Czytaj więcej...