Umowa pożyczki z WFOŚ na samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Ulina Wielka

W miniony piątek Wójt Gminy Lesław Blacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romany Nowak podpisał w siedzibie Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Kazimierzem Koprowskim na finansowanie zadania pod nazwą „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Gołcza poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulinie Wielkiej”.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy podpisał umowę z Wiceministrem Sportu i Turystyki Jackiem Osuchem

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Lesław Blacha gościł Wiceministra Sportu i Turystyki Jacka Osucha. W czasie spotkania podpisana została umowa o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Laskach Dworskich. Wartość inwestycji to 143 800 zł, z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019.

Czytaj więcej...

Komunikat dot. jakości wody z przepompowni Minoga GMINA SKAŁA

Na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej wodociągiem z przepompowni Minoga z Gminy Skała. 

Dotyczy to tylko niektórych mieszkańców miejscowości Laski Dworskie o następujących numerach domów: 21, 23b, 52b/13, 25, 22, 24, 26 dwie posesje, 28, 29a, 30, 30a, 31, 30b, 23a, działka 229 - brak numeru domu, 28, 29, 19a. 

Zgodnie z ustaleniami z Miastem i Gminą Skała, konsumenci w/w domów otrzymają od sołtysa wsi Laski Dworskie wodę zdatną do spożycia.

Powyższa informacja obowiązuje do odwołania.

Komunikat do pobrania tutaj

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W ramach programu można się starać o dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego  oraz środka wapnującego. O dofinansowanie ubiegać się mogą posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Czytaj więcej...

Jesienna akcja szczepienia lisów 2019

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 28 września - 5 października 2019 r. będzie prowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Czytaj więcej...

Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Gołcza informuje, że w związku z planowanym złożeniem wniosku w listopadzie br. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, trwają zapisy na realizację przedmiotowej inwestycji. Prosimy chętnych o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gołcza do dnia
30 września 2019 r. (pokój nr 12). Załącznikiem do wniosku jest aktualna mapa zasadnicza. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie 2019

Już drugi rok z rzędu w Klubie Senior + w Mostku zorganizowano Narodowe Czytanie z udziałem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Uroczystość odbyła się w sobotę 7 września 2019 roku. Lekturą tegorocznego czytania była „Katarynka” Bolesława Prusa. Jej fragmenty czytali: Wojewoda Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, proboszcz parafii Mostek ks. Jacek Kalkowski, Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Maria Orłowska, mieszkanka sołectwa Gołcza Anna Cembrzyńska, seniorzy z Klubu Senior + oraz uczennica Szkoły Podstawowej w Gołczy.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 176

IMGW-PIB ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w dniu 09 września 2019r. w godz. od 03:00 do 20:00. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.