Plakat zawody

Gołcza Samorządem Promującym Zdrowie

W dniu 17 września 2021r. Wójt Gminy Lesław Blacha odebrał certyfikat „Samorząd Promujący Zdrowie” za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.

Czytaj więcej...

Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

W dniach 5-9 września 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie w ramach operacji pn. „Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

XIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVII STMiG 2021

W dniach 21- 27 września odbędzie się XXVII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2021, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Czytaj więcej...

W Wysocicach trwają prace nad zagospodarowaniem centrum wsi

W Wysocicach trwają prace nad zagospodarowaniem centrum wsi. Wartość zadania to 216 891,12 zł. Inwestycja obejmuje budowę chodników, ścieżek rekreacyjnych z kostki brukowej, wykonanie rabat kwiatowych i posadzenie krzewów ozdobnych, urządzenie terenów zielonych, montaż elementów małej architektury m.in. ławek, stojaków na rowery oraz ogrodzenie terenu. Już wkrótce powstanie miejsce rekreacji i odpoczynku, które służyć będzie lokalnej społeczności oraz odwiedzającym.

Czytaj więcej...

Dobiega końca budowa PSZOK

W Gołczy dobiega końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na ten cel nasza gmina pozyskała 600 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączny koszt zadania to 742 925,60 zł. Inwestycja obejmuje utwardzenie terenu z kostki brukowej, montaż wagi najazdowej, budowę wiaty na odpady i budynku administracyjnego, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu.

Czytaj więcej...

Inwestycje drogowe

W Mostku rozpoczęto prace ziemne przy drodze gminnej Mostek - Kruchy. W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek o długości ok. 1 km. Remont drogi obejmuje odtworzenie istniejących rowów i przebudowę przepustów pod zjazdami, utwardzenie poboczy oraz nową nakładkę asfaltową.
Zadanie realizowane jest w całości z własnych środków gminy, a jego koszt opiewa na kwotę 224 702,44 zł.

Czytaj więcej...

Trzy kocięta nadal szukają opieki

Trzy kocięta nadal szukają opieki. Są płochliwe, dobrze odżywione, nieznanej płci. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 3886003 wew. 119. Natomiast kotka znalazła już dom, dziękujemy za zainteresowanie.

 

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

W terminie od dnia 1 września 2021 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 roku przeznaczonej na realizację celów statutowych kół. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2021 roku ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Czytaj więcej...