Gmina w liczbach

Najważniejsze dane dotyczące naszej gminy (na dzień 10.10.2016r):

 • powierzchnia: 90,27 km2, w tym :
  • użytki rolne: 86 %
  • użytki leśne: 7 %
 • liczba mieszkańców (X 2016): 6225, w tym
  • kobiet: 3094
  • mężczyzn: 3131
 • osoby powyżej 65 roku życia: 1226
 • osoby w wieku 19-65 lat: 3885
 • osoby do 18 roku życia: 1114
 • gęstość zaludnienia: 69 osób na km2
 • liczba sołectw: 22
 • największe sołectwo: Czaple Wielkie
 • najliczniejsza wieś: Gołcza
 • najmniejsze sołectwo: Laski Dworskie
 • najmniej liczna wieś: Zawadka
 • liczba jednostek OSP: 18
 • liczba gospodarstw: ok. 1573
 • kluby sportowe: 5 (Wielkanoc-Gołcza, Czaple Wielkie, Czaple Małe, Przybysławice, AP Gołcza)
 • koła gospodyń wiejskich: 3 (Wysocice, Kamienica, Chobędza, Ulina Wielka)
 • numer kierunkowy telefonu: 012
 • tablice rejestracyjne: KMI