Hala pneum

Finanse

Sprawozdawczość

    2013 2014

2015

2016

 2017

I Kwartał

Rb NDS

Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb 27S

Pobierz  Pobierz

 Pobierz

Pobierz

 Pobierz

 

Rb 28S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb N

 Pobierz  Pobierz

Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb Z

 Pobierz Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 30S

 - Pobierz  Pobierz  Pobierz

 Pobierz

II Kwartał

Rb NDS

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

Pobierz

 Pobierz
 

Rb 27S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 28S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb N

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb Z

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb-30S

 -  Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

III Kwartał

Rb NDS

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb 27S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb 28S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb N

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb Z

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

Pobierz

 

IV Kwartał

Rb NDS

 Pobierz Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb 27S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb 28S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb N

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb Z

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb 30S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb PDP

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

Rb ST

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

RB UN

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 
 

RB UZ

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

 Pobierz