Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udział w realizacji zadań Gminy. 

Organami sołectwa są:
- Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
- Sołtys - jako organ wykonawczy,
- Rada Sołecka - jako organ wspomagający działania Sołtysa. 

W Gminie Gołcza utworzono 22 sołectwa:

 • Adamowice

Sołectwo obejmuje zasięgiem wieś Adamowice, zamieszkiwaną przez 105 mieszkańców (51 kobiet i 54 mężczyzn). Powierzchnia sołectwa to 1,53 km2. Sołtysem jest pani Barbara Glanowska  /tel.: (12) 388 63 94.


 • Buk

Sołectwo Buk ma powierzchnię 3,57 km2. Wieś tę zamieszkuje 244 mieszkańców (116 kobiet i 128 mężczyzn). Sołtysem jest pan Wiesław Jaźwiec  /tel.: 666 054 005.


 • Chobędza
Sołectwo Chobędza zamieszkuje 220 mieszkańców (112 kobiet i 108 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 3,33 km2. Sołtysem jest pani Marek Sęk /tel.: (12) .

 • Cieplice

Sołectwo Cieplice zamieszkiwane jest przez 123 mieszkańców (58 kobiet i 65 mężczyzn). Wieś obejmuje swoim zasięgiem obszar 1,87 km2. Sołtysem jest pan Marian Kowalski  /tel.: (12) 452 23 79.


 • Czaple Małe

Sołectwo Czaple Małe zajmuje obszar 6,27 km2. Zamieszkiwane jest przez 411 mieszkańców (201 kobiet i 210 mężczyzn). Sołtysem jest pani Iwona Studzińska  /tel.: 510 968 538.


 • Czaple Wielkie

Sołectwo Czaple Wielkie jest obecnie największym w całej Gminie Gołcza. Zamieszkiwane jest przez 486 mieszkańców (239 kobiet i 247 mężczyzn). Powierzchnia wsi liczy 9,68 km2. Sołtysem jest pan Roman Pieczyrak  /tel.: (12) 389 91 37.


 • Gołcza

Sołectwo Gołcza zamieszkuje 485 mieszkańców (259 kobiet i 226 mężczyzn). Powierzchnia stolicy gminy zajmuje obszar 3,85 km2. Sołtysem jest pan Zygmunt Wolnicki  /tel.: 603 817 610.


 • Kamienica

Sołectwo Kamienica zamieszkuje 254 mieszkańców (119 kobiet i 135 mężczyzn). Wieś ta ma powierzchnię 3,99 km2. Sołtysem jest pan Kamil Sobczyk  /tel.: 503 939 095.


 • Krępa

Sołectwo Krępa zamieszkiwane jest przez 333 mieszkańców (158 kobiet i 175 mężczyzn). Obszar wsi to 5,62 km2. Sołtysem jest pan Grzegorz Twardowski  /tel.: 692 173 996.


 • Laski Dworskie

Sołectwo Laski Dworskie liczy 130 mieszkańców (60 kobiet i 70 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 1,24 km2. Sołtysem jest pan Krzysztof Mazur  /tel.: 606 493 904.


 • Maków
Sołectwo obejmujące zasięgiem wieś Maków zamieszkiwane jest przez 373 mieszkańców (204 kobiet i 169 mężczyzn). Jego powierzchnia to 5,03 km2. Sołtysem jest pani Anna Dudek  /tel.: 608 450 507.

 • Mostek

Sołectwo Mostek zajmuje powierzchnię 4,31 km2. Zamieszkiwane jest przez 359 mieszkańców (183 kobiet i 176 mężczyzn). Sołtysem jest pan Maciej Musiał  /tel.: 518 227 243.


 • Przybysławice
Sołectwo Przybysławice zamieszkiwane jest przez 346 mieszkańców (175 kobiet i 171 mężczyzn). Powierzchnia tego sołectwa wynosi 4,80 km2. Sołtysem jest pani Dorota Samek  /tel.: 600 347 873.

 • Rzeżuśnia

Sołectwo obejmuje zasięgiem wieś Rzeżuśnia, o obszarze 5,36 km2. Zamieszkiwane jest przez 385 mieszkańców (189 kobiet i 196 mężczyzn). Sołtysem jest pan Marcin Rachwał  /tel.: 780 121 252.


 • Szreniawa

Sołectwo Szreniawa zamieszkuje 383 mieszkańców (198 kobiet i 185 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 3,67 km2. Sołtysem jest pani Ewa Kałwa  /tel.: 664 212 540.


 • Trzebienice

Sołectwo Trzebienice obejmuje zasięgiem obszar 4,22 km2. Zamieszkiwane jest przez 274 mieszkańców (136 kobiet i 138 mężczyzn). Sołtysem jest pan Zbigniew Rapacz  /tel.: 500 411 359.


 • Ulina Mała

Sołectwo Ulina Mała zamieszkuje 168 mieszkańców (78 kobiet i 90 mężczyzn). Powierzchnia tej wsi wynosi 3,20 km2. Sołtysem jest pan Lesław Rosa  /tel.: (12) 388 64 35.


 • Ulina Wielka

Sołectwo Ulina Wielka zamieszkiwane jest przez 308 mieszkańców (165 kobiet i 143 mężczyzn). Wieś zajmuje powierzchnię 5,09 km2. Sołtysem jest pani Barbara Kałwa  /tel.: 509 137 657.


 • Wielkanoc

Sołectwo Wielkanoc zamieszkiwane jest przez 245 mieszkańców (115 kobiet i 130 mężczyzn). Wieś zajmuje obszar 3,18 km2. Sołtysem jest pan Tadeusz Szymborski  /tel.: 517 078 944.


 • Wysocice

Sołectwo Wysocice liczy 413 mieszkańców (198 kobiet i 215 mężczyzn). Wieś ta zajmuje powierzchnię 5,84 km2. Sołtysem jest pan Jan Wesołowski  /tel. 509 075 326.


 • Zawadka

Sołectwo Zawadka jest najmniejsze liczebnie w całej Gminie Gołcza. Zamieszkiwane jest przez 63 mieszkańców (27 kobiet i 36 mężczyzn). Zajmuje obszar 1,35 km2. Sołtysem jest pan Grzegorz Cęcek  /tel.: 504 930 820.


 • Żarnowica

Sołectwo Żarnowica zamieszkiwane jest przez 159 mieszkańców (85 kobiet i 74 mężczyzn). Powierzchnia tej wsi zajmuje obszar o powierzchni 3,08 km2. Sołtysem jest pani Barbara Broda  /tel.: 797 951 313.

 

/Dane demograficzne wg stanu na dzień: 31 grudnia 2014 roku/