Plakat zawody

Centrum Kultury w Gołczy

W Gołczy wybudowano centrum kultury. Wartość inwestycji to 830 187,32 zł, z czego 471 435 zł stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na wyposażenie obiektu pozyskano dodatkowe wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 32 896 zł. Łączny koszt wyposażenia wyniósł 49 258, 63 zł.