Dobiega końca budowa PSZOK

W Gołczy dobiega końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na ten cel nasza gmina pozyskała 600 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączny koszt zadania to 742 925,60 zł. Inwestycja obejmuje utwardzenie terenu z kostki brukowej, montaż wagi najazdowej, budowę wiaty na odpady i budynku administracyjnego, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu.

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK umożliwi mieszkańcom ekologiczne pozbywanie się odpadów. Jednocześnie wpłynie na znaczną poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

059