W Wysocicach trwają prace nad zagospodarowaniem centrum wsi

W Wysocicach trwają prace nad zagospodarowaniem centrum wsi. Wartość zadania to 216 891,12 zł. Inwestycja obejmuje budowę chodników, ścieżek rekreacyjnych z kostki brukowej, wykonanie rabat kwiatowych i posadzenie krzewów ozdobnych, urządzenie terenów zielonych, montaż elementów małej architektury m.in. ławek, stojaków na rowery oraz ogrodzenie terenu. Już wkrótce powstanie miejsce rekreacji i odpoczynku, które służyć będzie lokalnej społeczności oraz odwiedzającym.

Z inicjatywy Wójta Gminy Lesława Blachy miejsce to będzie nosić nazwę: "Skwer imienia Stanisława Makoli". Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli już radni na ostatniej sesji Rady Gminy Gołcza.

060