Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

W dniach 5-9 września 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie w ramach operacji pn. „Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami projektu byli Gmina Gołcza, Gmina Racławice i GOK Charsznica.

W wyjeździe wzięło udział 49 rolników ekologicznych, agroturystycznych i konwencjonalnych oraz opiekun merytoryczny. Celem operacji było usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych. Wyjazd umożliwił uczestnikom nawiązywanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, poszukiwanie nowych kierunków żywności wysokiej jakości oraz podejmowanie działań zmierzających do skracania łańcuchów dostaw.

Rolnicy wizytowali w gospodarstwie Juchowo Farm, fermie drobiu Państwa Rydzkowskich, plantacji borówki amerykańskiej Polana sp. z o.o., gospodarstwie agroturystycznym „Na skraju lasu” oraz w gospodarstwie pasiecznym Państwa Fujarskich ”Kószka I”.