Koknkurs Ukraina

Poseł Na Sejm RP Elżbieta Duda z wizytą w Gminie Gołcza

W poniedziałek Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha gościł Panią Poseł Na Sejm RP Elżbietę Dudę, która podczas spotkania przekazała dwie promesy o łącznej wysokości 7 677 500 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Jedna z nich przeznaczona jest na przebudowę drogi gminnej w Trzebienicach na odcinku o długości 3,153 km. Druga na zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Ulinie Wielkiej (etap I).