Ulina2 DzienDziecka2024

Ochotnicze Straże Pożarne

 

Na terenie gminy Gołcza działa 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają w swoich szeregach 656 druhów. Wśród nich 532 to członkowie zwyczajni (w tym 12 kobiet), 44 członków wspierających i 80 członków honorowych (w tym 5 kobiet). Ponadto działają 4 sekcje młodzieżowych drużyn pożarniczych. Są to  2 sekcje  chłopców w Czaplach Wielkich oraz 2 sekcje chłopców w Gołczy. Spośród 22 sołectw jednostek OSP nie ma jedynie w Adamowicach, Laskach Dworskich, Ulinie Małej i Zawadce.

W chwili obecnej przy OSP Czaple Małe działa jedyna na terenie gminy Gołcza orkiestra dęta – „Czapelanka”.
 
Większość jednostek to jednostki typu "S", czyli posiadające przynajmniej jeden samochód. Poniżej zestawienie samochodów, które są na wyposażeniu poszczególnych jednostek.

Buk VW Transporter T5
Chobędza VW Transporter T4
Cieplice Żuk A-07
Czaple Małe VW Transporter T4
Czaple Wielkie Jelcz 004
Ford Transit
Iveco-Magirus 120-23AW
Gołcza VW Transporter T4
Mercedes-Benz 1222 AF
Kamienica VW Transporter T4
Krępa VW Transporter T4
Maków Jelcz 004
Magirus
Daimler-Benz 1019A
Mostek Star 200
Przybysławice MAN
VW Transporter T5
Star/MAN
Rzeżuśnia Ford Transit
Szreniawa Mercedes Sprinter
Trzebienice VW Transporter T4
Ulina Wielka Renault Mascott 160.65
Star 244
VW Transporter T4
Wielkanoc Żuk A-15
Wysocice Star 244
Żarnowica VW Transporter T4

Dzięki corocznemu doposażeniu jednostki OSP z gminy Gołcza dysponują 19 pilarkami do drzewa, 11 pompami szlamowy (jednostki z Przybysławic i Wysocic dysponują wysokowydajnymi pompami WT40X), 2 pompami pływającymi (Gołcza i Kamienica). Dokładnie 5 jednostek dysponuje agregatami prądotwórczymi (OSP Gołcza posiada dwa agregaty). Jednostki z KSRG oraz OSP Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Maków i Wysocice dysponują specjalistycznymi ubraniami przeznaczonymi do akcji gaśniczych. Oprócz tego jednostki z Przybysławic, Gołczy i Uliny Wielkiej posiadają specjalne kombinezony do zwalczania gniazd pszczół i szerszeni. Na wyposażeniu 4 jednostek są również specjalistyczne torby ratownicze. Aby zapewnić jednostkom możliwość sprawnego reagowania podczas wypadku drogowego, dzięki funduszom z Urzędu Gminy w Gołczy pozyskano narzędzia ratownicze dla OSP Przybysławice i Ulina Wielka. Narzędzia tę ułatwiają wyciąganie osób ze zmiażdżonych samochodów.
 
Według danych uzyskiwanych z PSP Miechów na terenie naszej gminy rok rocznie notuje się jedną z najmniejszych ilość pożarów i miejscowych zagrożeń w całym powiecie miechowskim. Przykładowo w 2016 roku zarejestrowano 114 interwencji naszych jednostek w tym 19 pożarów oraz 95 miejscowych zagrożeń. Coroczne szkolenia prowadzone przez Komendę z Miechowa pozwalają podnosić kwalifikacje naszych druhów ochotników. Wielu strażaków korzysta też z wyjazdowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Co roku z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego oraz samych jednostek organizowane są jubileusze, akcje społeczne i imprezy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć akcję krwiodawstwa, której patronem jest Zarząd Oddziału Gminnego oraz  Dzień Strażaka, którego obchody organizowane są każdego roku przez jednostki OSP w okolicach 4 maja (w dniu świętego Floriana). Od 2015 roku organizujemy też Turniej Piłkarski Jednostek OSP.

Wyposażenie w sprzęt, wyszkolenie oraz zaangażowanie wielu druhów pozwala im radzić sobie nawet z największymi zagrożeniami, takimi jak: powodzie, pożary czy wypadki drogowe.

Poniżej lista osób funkcyjnych.

Lesław Blacha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy
Paweł Pysz Komendant Gminny
Michał Bieniec Z-ca Komendanta Gminnego
Roman Maślanka Prezes OSP Buk
Wojciech Perek Prezes OSP Chobędza
Sylwester Cegła Prezes OSP Cieplice
Janusz Zadęcki Prezes OSP Czaple Małe
Damian Studziński Prezes OSP Czaple Wielkie
Zygmunt Wolnicki Prezes OSP Gołcza
Tomasz Majewski Prezes OSP Kamienica
Andrzej Jamroży Prezes OSP Krępa
Jan Rosół Prezes OSP Maków
Jan Konieczny Prezes OSP Mostek
Mirosław Molenda Prezes OSP Przybysławice
Rafał Mitka Prezes OSP Rzeżuśnia
Michał Wydmański Prezes OSP Szreniawa
Michał Bieniec Prezes OSP Trzebienice
Paweł Rosa Prezes OSP Ulina Wielka
Tadeusz Szymborski Prezes OSP Wielkanoc
Łukasz Majchrowski Prezes OSP Wysocice
Jacek Studziński Prezes OSP Żarnowica
Tomasz Idzik Prezes Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, Czapelanka