Finanse

Sprawozdawczość

Od 2018r. sprawozdania są publikowane na bip - link

   

2015

2016

 2017

I Kwartał

Rb NDS

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb 27S

 Pobierz

Pobierz

 Pobierz

 

Rb 28S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb N

Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 

Rb Z

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 30S

 Pobierz  Pobierz

 Pobierz

II Kwartał

Rb NDS

 Pobierz

Pobierz

 Pobierz
 

Rb 27S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 28S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb N

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb Z

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb-30S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

III Kwartał

Rb NDS

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 27S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 28S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 30S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb N

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb Z

 Pobierz

Pobierz

 Pobierz

IV Kwartał

Rb NDS

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 27S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 28S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb N

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb Z

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb 30S

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb PDP

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

Rb ST

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 

RB UZ

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz