Edukacja i oświata

Na terenie gminy Gołcza funkcjonują obecnie trzy szkoły podstawowe. Największą szkołą jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy, do której uczęszcza ponad 500 uczniów. Dyrektorem placówki jest pani Zdzisława Kyć.
Pozostałe szkoły podstawowe znajdują się w Szreniawie (dyr. Agnieszka Golda) oraz w Wysocicach (dyr. Marek Machnik).