Ważne telefony

Telefon alarmowy - 112
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999

Urząd Gminy Gołcza - (12) 38 86 003,  38 86 029,  38 86 043,  fax: 38 86 031

Ośrodek Zdrowia w Gołczy - (12) 38 86 099
Ośrodek Zdrowia w Wysocicach - (12) 38 99 426
Ośrodek Zdrowia w Szreniawie - (12) 38 86 093

Szkoły podstawowe:
Gołcza - (12) 38 86 071, 38 86 020
Szreniawa - (12) 38 86 078
Wysocice - (12) 38 99 427

Bank Spółdzielczy w Gołczy - (12) 38 86 030

Posterunek Policji w Miechowie-Charsznicy - (41) 38 36 007
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie - (41) 38 22 200

Szpital im. św. Anny w Miechowie
sekretariat: (41) 38 20 333,
całodobowa opieka medyczna: (41) 38 20 238

Starostwo Powiatowe w Miechowie
sekretariat: (41) 38 21 110
wydział komunikacji: (41) 38 21 219

Powiatowy Urząd Pracy Miechów - (41) 38 32 501