Święty Mikołaj zawitał do Urzędu Gminy w Gołczy

O tym, że Święty Mikołaj przychodzi do dzieci 6 grudnia wie każdy. Jednak w tym roku gospodarz gminy i jego pracownicy musieli być wyjątkowo grzeczni, bo Mikołaj zawitał również do Urzędu Gminy w Gołczy. Niezwykłego jegomościa przybyłego w towarzystwie elfów powitał serdecznie Wójt Gminy Lesław Blacha.

Czytaj więcej...

„Tradycja i rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, Czapelanki”

W ramach projektu  „Tradycja i rozwój Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza, Czapelanki” zrealizowanego z programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023” zakupiono puzon basowy, trąbkę, kombo basowe oraz pulpity. Dodatkowo zorganizowany został andrzejkowy koncert muzyki filmowej i rozrywkowej. Wydarzenie połączone zostało z obchodami święta patronki muzyków Św. Cecylii. Orkiestra zagrała znane przeboje, a ich występ nagrodzony został gromkimi brawami.

Czytaj więcej...

Laptopy dla czwartoklasistów i Dzień Pluszowego Misia

Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z Dyrektor ZEAS Urszulą Więcławek przekazał wszystkim uczniom IV klas laptopy pozyskane w ramach programu „Laptop dla Ucznia”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i zakłada, iż każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Pies szuka domu

Sympatyczny piesek szuka domu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy tel. 12 3886003 wew. 119.

 

 

Czytaj więcej...