Ulina2 DzienDziecka2024

II sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas II sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 21 maja 2024r. dokonano wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalono składy osobowe Komisji. Podjęto uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych, wynagrodzenia wójta, zmiany w statucie SP ZOZ w Gołczy, zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Czytaj więcej...

„Edukacja z wojskiem”

21 maja uczniowie z klas 7 A i 7 B Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy mieli możliwość uczestnictwa w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem”. Jest to program edukacyjno-obronny, przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega on na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Biblioteka - miejsce na czasie

W okresie 8 - 15 maja 2024r. trwał XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym czasie w gołczańskiej bibliotece zorganizowano różnorodne wydarzenia i aktywności, które skupiały się na promocji czytelnictwa, kreatywności oraz integracji społecznej. Poniżej krótkie podsumowanie wydarzeń:

Czytaj więcej...

Dwa pieski szukają domu

Dwa sympatyczne pieski szukają domu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gołczy, tel. 12 3886003 wew. 119.

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuje się II sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...

Nowo wybudowany kompleks sportowo – rekreacyjny w Trzebienicach

W miejscowości Trzebienice wybudowano kompleks sportowo – rekreacyjny, a więc miejsce aktywności sportowej i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Dodatkowo zaadaptowano część budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wartość inwestycji to 1 620 321,15 zł, z czego 1 519 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 PGR).

Czytaj więcej...

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza. Inauguracyjną sesję otworzyła radna seniorka Małgorzata Wojda. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów samorządowych oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu piętnastu radnych oraz Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha złożyli uroczyste ślubowanie.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy urzędu gminy

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż w dniu 02.05.2024r. (czwartek) tut. urząd będzie nieczynny. W sprawie sporządzenia w tym dniu aktu zgonu prosimy dzwonić pod nr tel. 510 555 487.