inf harmonogram

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od 1 do 28 lutego 2023 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.

Czytaj więcej...

Umowa na remont dróg gminnych

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na remont dróg gminnych na terenie gminy Gołcza. Wykonawcą zadania będzie firma P.P.H.U. BUD-RYS ŁUKASZ BAZIOR. W ramach inwestycji przebudowane zostaną trzy odcinki dróg. Pierwszy z nich biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1207K w Czaplach Małych do kościoła i cmentarza w Czaplach Wielkich.

Czytaj więcej...

Noworoczny Koncert w Gołczy

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza „Czapelanka” zagrała w minioną niedzielę noworoczny koncert w kościele parafialnym w Gołczy. Usłyszeć można było znane i lubiane kolędy, utwory muzyki świątecznej oraz rozrywkowej. Łącznie zagrało 45 muzyków oraz soliści wokalni i instrumentalni pod batutą Piotra Święchowicza.

Czytaj więcej...

Noworoczne Spotkanie w Gminie Gołcza

W dniu 21 stycznia 2023 roku w Gołczy odbyło się Noworoczne Spotkanie. Stanowiło okazję, aby podsumować miniony rok, zarówno w aspekcie zrealizowanych inwestycji, jak również współpracy ze wszystkimi organizacjami, które wspierają rozwój gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborach wniosków Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

"Aktywny senior to JA"

 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza realizuje projekt  skierowany do osób w wieku 60+ "Aktywny senior to JA" w ramach dotacji Fundacji BGK Generacja 6.0. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób powyżej 60 roku życia, poprawa ich sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię oraz rozwój ich zainteresowań kulturalnych. Kwota dofinansowania to 15 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Szkolenie rolnicze

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie zaprasza na szkolenie pt.: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”, które odbędzie się w dniu 14.02.2023r. w Remizie OSP w Gołczy.

Czytaj więcej...