inf harmonogram

 

Posiłek w szkole i w domu”- Aneks nr 2 Gmina Gołcza

Został podpisany Aneks Nr 2 do umowy nr 1/2022 z 31 stycznia 2022 roku zmienionej aneksem nr 1/2022 z 13 czerwca 2022 roku związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Dotacja celowa została zwiększona do kwoty 50 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Program „Posiłek w szkole i w domu” – Aneks

Program „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnienie pomocy w formie posiłku lub na zakup posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...

Program „500+”

Rządowy program „Rodzina 500+” jest wsparciem rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Czytaj więcej...

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” 2022r.

Gmina Gołcza przystąpiła do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” 2022r. - Moduł II realizowany do 31 grudnia 2022 r., jest to program będący elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Czytaj więcej...