Koknkurs Ukraina

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

Czytaj więcej...

Program „500+”

Rządowy program „Rodzina 500+” jest wsparciem rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Czytaj więcej...

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” 2022r.

Gmina Gołcza przystąpiła do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” 2022r. - Moduł II realizowany do 31 grudnia 2022 r., jest to program będący elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Czytaj więcej...