Koknkurs Ukraina

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita odwiedził Urząd Gminy w Gołczy

W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Gołcza gościł Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę. Podczas spotkania, Wójt Lesław Blacha przedstawił wstępną koncepcję zagospodarowania terenu po byłym kamieniołomie w Ulinie Wielkiej. Inwestycja ma na celu rekultywację i przekształcenie go w teren o funkcjach rekreacyjno-sportowych, turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Na I etap nasza gmina pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 975 000 zł.