Wyposażenie dla jednostek OSP

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z Buku, Gołczy i Trzebienic wzbogaciły się o nowe wyposażenie. Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał je druhom w ubiegłym tygodniu. OSP Gołcza otrzymała nowy radiotelefon, OSP Buk elementy umundurowania galowego, a OSP Trzebienice ubrania koszarowe dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.