ceeb2

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Gołcza chce przystąpić do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:

  • mieszkańcy gminy Gołcza,
  • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołczy pod numerem telefonu: 12 3886411.