wybory

Wyróżnienie dla Wysocic w konkursie „Małopolska wieś 2022”

W miniony piątek, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2022”. Sołectwo Wysocice w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł. Wyróżnienie dla sołectwa Wysocice miała przyjemność odebrać Sołtys Joanna Pawlik wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Łukasz Smółka, Senator RP Wiktor Durlak oraz Poseł na Sejm RP Patryk Wicher.

Konkurs organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego głównym założeniem było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokalne inicjatywy wzmacniające tożsamość lokalną i integrację mieszkańców oraz kształtujące świadomość patriotyczną i historyczną.

logo wojewodztwa

Zadanie finansowane ze środków finansowych Województwa Malopolskiego

w ramach konkuru "Małopolska Wieś 2022"