inf harmonogram

 

Dzieje się…

Na terenie Gminy Gołcza trwa realizacja wielu inwestycji. W Czaplach Małych już wkrótce dobiegną końca prace przy przebudowie centrum wsi. W ramach zadania odnowiona została remiza OSP, wybudowane zostało boisko sportowe, trwa remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i kulturalne. W Gołczy wykonywana jest termomodernizacja budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Gołczy. Na terenie gminy trwają również prace na infrastrukturze drogowej. W Krępie przebudowywana jest droga dojazdowa do pól na odcinku 1400 m. Natomiast w Zawadce rozpoczęto prace przy modernizacji drogi dojazdowej do pól o długości 300 m. W Laskach Dworskich trwa odbudowa mostu zniszczonego w wyniku ubiegłorocznych powodzi. W miejscowości Cieplice usuwane są skutki nadmiernych opadów deszczu, trwa renowacja rowów i umacnianie poboczy. W Wysocicach realizowane jest zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej. Obecnie trwają prace odwodnieniowe oraz budowane są chodniki. Ponadto w Czaplach Wielkich przy boisku sportowym wybudowano budynek stanowiący zaplecze socjalno – techniczne dla LKS Olimpia Czaple Wielkie, a także zamontowano piłkochwyty za bramkami i ławeczki dla widzów.