Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od  24 do 31 października 2023r. w kasie Urzędu Gminy w Gołczy wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.