Modernizacja budynku remizy OSP w Rzeżuśni

Gmina Gołcza w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023” wykonała modernizację budynku remizy OSP w Rzeżuśni. Przedmiotem inwestycji były prace budowlano-remontowe polegające na remoncie sali plenarnej, remoncie klatki schodowej i korytarza oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

Wartość inwestycji to 116 067,72 zł, z czego 30 000 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego.

tablica