Ogłoszenie o szkoleniach z zakresu stosowania środków ochrony roslin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach zaprasza na szkolenia chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Odbędą sie dwa szkolenia jedno uzupełniające, drugie podstawowe.

 

Zakres uzupełniający (szkolenie 1-dniowe) dla osób, które ukończyły takie szkolenie w latach poprzednich (Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest przez 5 lat). 

Szkolenie odbędzie się w sali OSP w Gołczy w dniu 13 lutego 2024 r. o godz. 8:00. Koszt szkolenia wynosi 150 zł. Zapisy oraz szczegóły pod numerem telefonu: PZDR Miechów, tel. 41 383 27 02, Organizator szkolenia, tel. 573 486 044.

 

Zakres podstawowy (szkolenie 2-dniowe) dla osób nieposiadających zaświadczenia (Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest przez 5 lat).

Szkolenie odbędzie się w sali OSP w Gołczy w dniach 15 i 16 lutego 2024 r. o godz. 8:00. Koszt szkolenia wynosi 250 zł. Zapisy oraz szczegóły pod numerem telefonu: PZDR Miechów, tel. 41 383 27 02, Organizator szkolenia, tel. 573 486 044.