Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od  25 do 30 kwietnia 2024r. w kasie Urzędu Gminy w Gołczy wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.