Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Miechowie, ul. Sobieskiego 4,  I piętro, w godzinach 14:00 – 16:30. Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które chcą pozyskać informacje na temat aktualnych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu.

Spotkanie poprowadzą specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie we współpracy z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Omówione zostaną aktualne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich na rozwój własnej działalności gospodarczej.

Przedstawione zostaną:

•    typy projektów, w których można wziąć udział,
•    obowiązujące zasady wsparcia, w tym dostępne poziomy dofinansowania,
•    ścieżki zgłoszenia się do projektów.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 6 maja 2024 r. do godz. 14:00.

FORMULARZ dostępny jest  tutaj