Informacja dla rolników dotycząca embarga

Informujemy, że w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Informacja dla rolników do pobrania tutaj

Na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl został zamieszczony formularz: "Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem"

Zainteresowani producenci z Małopolski mogą składać wypełnione formularze osobiście lub drogą pocztową na adres:

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Krakowie, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków