Podziękowania dla Mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Gołcza

          Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie w wyborach. Dzięki Waszym głosom zostałem po raz czwarty wybrany na urząd Wójta Gminy. Mój sukces jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Mając Państwa poparcie dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej zadbać o wspólne sprawy wszystkich mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Gołcza

(-) Lesław Blacha