Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt gminy Gołcza zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sparawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziącia polegającego na "Przebudowej istniejącej napowietrznej  lini WN 110kV Stomil-Wolbrom-Miechów", której inwestorem jest TAURON Dystrybucja S.A Odzdiał w Będzinie.

Jednocześnie informuje strony o ich prawie do zapoznania się z aktami sprawy. J toest możliwe w Urzędzie Gminy 32-075 Gołcza pok. 30, godziny otwarcia 8.00-16.00 (poniedziałek), 7.30-15.30 (od wtorku do piątku). więcej...