Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy linii WN110KV

 

Wójt Gminy Gołcza stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowie istniejącej linii Wn 110kV Stomil Wolbrom-Miechów" realizowanego w wojewódzctwie małopolskim w gminach: Wolbrom powiat olkuski, Gołcza i Miechów powiat miechowski.

Pobierz decyzję - pobierz