II sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu wczorajszym odbyła się II sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Tradycyjnie po uchwaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o prowadzonych działaniach w ostatnim okresie. W czasie sesji Rada Gminy wybrała ze swojego grona Przewodniczących stałych Komisji Rady oraz składy osobowe.

Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem Przewodniczącym Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego został Marek Sęk, Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Beata Wypchał, Komisji Rewizyjnej Jan Rosół. W skład pierwszej komisji weszli: Gajos Józef, Kobiński Henryk, Konieczny Witold, Kyzioł Monika, Makola Stanisław, Maślanka Roman, Sęk Marek, Toboła Piotr. W Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich pracować będą: Cembrzyńska Anna,. Jawor Dawid, Makola Stanisław, Maślanka Adam, Molenda Dorota, Rosół Jan, Wójcikowski Mirosław, Wypchał Beata. Natomiast do Komisji Rewizyjnej należą: Kyzioł Monika, Rosół Jan, Wójcikowski Mirosław.

W kolejnej części sesji ustalono diety radnych oraz wynagrodzenie Wójta Gminy. Jednogłośnie uchwalono diety i wynagrodzenie na tym samym poziomie, co w poprzedniej kadencji. Następnie podjęto uchwały m.in. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Sesję zakończono miłym akcentem w postaci życzeń świątecznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wysocicach.