III sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 30 grudnia 2014r. Rada Gminy Gołcza odbyła III sesję. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa Rzeżuśni Stanisława Mirowskiego. Potem przystąpiono do realizacji porządku obrad. Podjęto kilka uchwał m.in. w sprawie zmiany wzoru deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w sprawie zmiany w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sesję zakończono noworocznymi życzeniami.