ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 2015

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że od dnia 2 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami VAT lub ich kopiami (oryginały do wglądu), dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015 roku, należy składać w lutym 2015 roku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 r. nie zmieniła się w stosunku do roku 2014 i wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju. Maksymalne zużycie oleju na 1 ha użytków rolnych również pozostaje bez zmian i wynosi 86 litrów.