„Akademia Piłkarska Gołcza szansą na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży”

 W dniu 19 marca 2014 roku w Krakowie odbyła się konferencja pn.  Sportowa Małopolska - działania samorządów na rzecz popularyzacji sportu i kultury fizycznej.  Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  MISTiA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Zdebska z AWF w Krakowie, dr Krzysztof Jakóbik – dyr. Urzędu Statystycznego w Krakowie, Jacek Krupa- Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Do przedstawienia swojego dorobku na konferencji została zaproszona Akademia Piłkarska Gołcza.  Trenerzy Marcin Dudziński oraz  Marek Machnik  przedstawili  prezentację pt. „Akademia Piłkarska Gołcza szansą na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży”. Z przyjemnością informujemy, że  działania i osiągnięcia  Akademii spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Oprócz Akademii do zaprezentowania swoich osiągnięć zostali zaproszeni: Gmina Miejska Kraków, Gmina Zator oraz Solne Miasto sp. z o.o. w Wieliczce.