baner nr 1

I termin konsultacji w Wysocicach za nami...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.08.2017r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie ochrony rzeki Dłubni, a także bardzo głęboko zlokalizowana linia zabudowy od strony drogi.

Najważniejsze ustalenia i wnioski wypływające ze spotkania, które występowały w trakcie konsultacji to:

  • Możliwość rozwoju gospodarstw na terenie wsi Wysocice i Laski Dworskie, tak, aby młodzi mieszkańcy chcieli zostawać na tych terenach i rozwijać swoje gospodarstwa
  • Potencjalne powiększenia terenów budowlanych
  • Poszerzenie istniejących działek budowlanych przy głównych drogach
  • Przekształcenia działek rolnych na budowlane.
  • Poprowadzić przez tereny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ścieżki rowerowe.
  • kwestie niemożności rozbudowy powierzchni istniejących zabudowań w gospodarstwach, a jedynie przyrostu kubatury,
  • lokalizacji zabudowań w odległości nie mniejszej niż 100 m od rzeki
  • zakaz wprowadzania nowych obszarów do zabudowy, za wyjątkiem tych, oznaczonych w Studium.
  • Perspektywa opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście obowiązywania Uchwały nr XXXVI/545/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017r.w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Termin drugiego spotkania zostanie ogłoszony późniejszym terminie o czym zostanie Państwo poinformowani na niniejszej stronie.