baner nr 1

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gołcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza więcej...